♦ Profil

DVR REVISION er en forkortelse af selskabets oprindelige navn:
Dansk Virksomhedsrådgivning & Revisionsselskab.
 
DVR REVISION er en ren dansk virksomhed, som blev stiftet som et selskab i 1999.
 
DVR REVISION fokuserer på totalløsninger, hvilket distancerer os fra andre mere traditionelle rådgivnings- og revisionsselskaber. Vore dygtige medarbejdere og vort store netværk af underentreprenører og samarbejdspartnere består af kompetente økonomer, jurister, statsautoriserede revisorer, advokater, professionelle IT eksperter mv. som udfører alle de løbende opgaver, der kan sikre vore klienter et godt og givtigt årligt udbytte.
  
DVR REVISION sørger for at holde et personligt og nært forhold til klienterne under hele samarbejdet, for derved at kunne rådgive og gavne vore klienter bedst muligt. 
Vi udøver en professionel service for vore kunder, ligesom vi drager omsorg for den løbende bogføring mv.
 
DVR REVISION indgår langvarige samarbejdsaftaler på min. 12 måneder eller mere. Dette gælder i alle forhold hos DVR REVISION.
 
DVR REVISION mener at det vigtigste for virksomhederne er at komme ”godt fra start!” Mange virksomheder opnår kun få måneder af deres løbebane inden lukning eller konkurs. Ofte indgår iværksættere forkerte aftaler og kontrakter, som kan være ødelæggende for virksomhedens eksistens på sigt. 
 
DVR REVISION benytter sig af faste kontrakter og faste priser som bliver fastlagt inden opstart af samarbejdet, hvilket forhindrer ekstraregninger og utryghed, forbedrer klienternes muligheder for at budgettere i dagligdagen og giver tryghed og rene linjer for alle parter.

DVR REVISION kan ofte tilbyde vores klienter en finansiering af problemer med momsen, fremskaffelse af egenkapital til stiftelse af holding- og driftsselskaber mv. Eventuel finansiering sker via vores finansielle søsterselskaber.

DVR REVISION drager omsorg for, at de lovmæssige forhold omkring indberetninger til SKAT mv. udføres af: Registrerede Revisorer eller Statsautoriseret Revisor.
 
DVR REVISION er et af flere datterselskaber under TEAMM HOLDING
koncernen.
 
TEAMM HOLDING har mangeartede datterselskaber som beskæftiger sig med bl.a.: Finansiering, Rådgivning, Revision, Bogføring, Leasing, Investeringer, Aktiehandel, Obligationer, Joint Venture, Opkøb af virksomheder, Ejendomme, Værdipapirer, Guld og Diamanter, Mode og Design, Salg, Idéudvikling, Opfindelser, Patenter, Marketing, IT, Internet, Administration, Kameraovervågning og Vagtsystemer, Adgangskontrol m.v.
 
Derfor:
GØR DET DU ER BEDST TIL - OG LAD DVR REVISION  KLARE RESTEN.